Tuy chỉ là đàn em nhưng G-Dragon có độ sát gái như hai đàn anh Bae Yong Joon, Lee Byung Hun

By : YAN News

Published: 2018-11-09

 Video By DailyMotion API  

14.8K views

02:51

loading...
loading...